Ole-Kristian Hyttebakk
Restaurantsjef Sagene
23 23 15 80

Ole-Kristian Hyttebakk er oppvokst i Hurum. Han er en kunnskapsrik og engasjert restauransjef ved avdeling Sagene. Han er særdeles glad i å dele av sin kunnskap.
Tidligere arbeidsplasser har blant annet vært Oro, Havsmak og flere restauranter som er under Fursetgruppen.

Mer om Nye
  • Nye kokker til KA team
  • Kokk
  • 23 23 15 80
Mer om Espen
Mer om Jostein
Mer om Céline
Mer om Heidi
Mer om Tine
Mer om Kristian
Mer om Morten
Mer om Kjell
Mer om Anette
Mer om Jonas
Mer om Andreas
Mer om Marius
Mer om Kenneth
Mer om Michael
Mer om Ole-Kristian